Close

Poslední příspěvky

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…
Více zde

Videonávody

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…

Více zde

Základní definice faktury a kdo ji smí vystavit

Co je faktura?

Aktuálně platné právní předpisy fakturu nedefinují a ani nestanovují, kdo ji smí vystavit.
Praxe vychází z toho, že faktura je dokument (obchodní listina, případně účetní nebo daňový doklad), který vytváří podnikatel při prodeji zboží nebo poskytování služeb, a vyjadřuje tak nárok na jejich úhradu.

Kdo smí vystavit fakturu?

Zhotovit fakturu může ale i ten, kdo nevlastní živnostenský list (živnostník), tedy nepodnikající (chcete-li soukromá) osoba (běžný občan), pokud poskytuje služby nebo dodává zboží.
Ať už se jedná o podnikatele (firmu nebo třeba profesionála na volné noze) nebo ne, osoba vystavující fakturu předkládá druhé straně účet za poskytnuté služby nebo dodané zboží a uvádí v tomto dokumentu, kdo má za co zaplatit, do kdy a jakým způsobem.
Může fakturu vystavit i neplátce DPH, který nevede podvojné účetnictví? Zjistěte to (a další užitečné informace) v tomto článku.

Jaký je rozdíl mezi fakturou vydanou a přijatou?

Vystavením (vydáním) faktury tedy podnikatel (nebo jiná osoba) očekává příjem peněz. V takovém případě mluvíme o faktuře vydané. Co se týče druhé strany, která takovou fakturu obdrží, používáme pojem přijatá faktura, protože tato strana fakturu od vystavujícího přijímá.

Co musí faktura obsahovat?

Fakturu odlišíme od jiných dokumentů podle specifických náležitostí. Jaké to jsou? V rámci odpovědi na tuto otázku je třeba zjistit, zda fakturu vystavuje neplátce nebo plátce DPH, u neplátce je potom dalším určujícím prvkem skutečnost, jestli vede nebo nevede podvojné účetnictví.
Zní to složitě?
Podívejte se do přehledného článku, jaké prvky musí faktura obsahovat. Snadno si všechno ujasníte a najdete v něm jednoduché členění podle osob, které faktury vystavují.

Jak vyřešit fakturaci jednoduše a zůstat v klidu?

Pokud potřebujete při vystavování faktur ušetřit čas a hlavně nervy, vsaďte na pohodlnou a bezpečnou online fakturaci, třeba v našem systému Vyfakturuj.cz, který získal ocenění nejlepšího fakturačního programu v roce 2019.

Jana Ulcová
Tento článek pro vás napsala Mgr. Ing. Jana Ulcová,
obsahová specialistka Redbit s.r.o.
(Vyfakturuj.cz, SimpleShop, SimpleTicket).