Close

Poslední příspěvky

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…
Více zde

Videonávody

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…

Více zde

Ušetřete si práci pomocí pravidelných faktur

Vystavujete často stejné faktury, např. jen s odlišným datem? Pravidelné faktury za vás tyto doklady v předem určených termínech vystaví a vy tak nebudete muset na nic myslet. Funkce je dostupná pro tarify Ideal a Profi.

V hlavním menu si otevřete položku Pravidelné faktury a vpravo nahoře klikněte na tlačítko Vytvořit novou pravidelnou fakturu:


Nastavení šablony

Napište název šablony, pod kterým bude šablona uložena v seznamu pravidelných faktur. Vyplňte detaily odběratele, typ dokladu, který chcete vystavit a další informace stejně jako u běžné faktury.

V pravém sloupci pak nastavte pravidla pro automatické vystavování dokladů na základě šablony:

 • Začátek – přesné datum/první/poslední den v měsíci
 • Den/měsíc, kdy má být vystaven první doklad
 • Konec:
  • Bez ukončení – neomezená platnost.
  • Podle data – platnost do konkrétního data.
  • Podle počtu dokladů – systém vystaví pouze určený počet dokladů.
  • Zastavit při prvním neuhrazeném dokladu – jakmile odběratel neuhradí doklad, bude další fakturace zastavena. Opětovnou aktivaci je nutné provést ručně.
  • Zastaveno – vystavování dokladů je deaktivováno.
 • Opakování po – interval vystavování nových dokladů.
 • První fakturu
  • Vytvořit, až na ni přijde řada – první doklad systém vystaví podle data nastaveného u políčka Začátek.
  • Vytvořit dnes, další až na ni přijde řada – první doklad systém vystaví v den vytvoření šablony. (Pozn.: K vystavení dokladu nedojde okamžitě po uložení šablony, ale až na něj během určeného dne přijde řada v systému.)


Použití proměnných

V položce na faktuře je možné použít proměnné, pomocí kterých systém automaticky doplní termín, který na faktuře potřebujete.

Fakturujete-li tedy např. službu na období jednoho roku od 1.6. do 31.5. roku následujícího, zadejte proměnnou 1.6.{Y} – 31.5.{Y+1} a opakování po 12 měsících (ročně). Výsledkem bude:

 • na faktuře vystavené v r. 2018: 1.6.2018-31.5.2019
 • na faktuře vystavené v r. 2019: 1.6.2019-31.5.2020
 • atd.

Proměnné, které můžete použít, najdete pod políčky pro položky:


Automatické odeslání

Systém doklad po jeho vystavení rovnou automaticky odešle na adresu uvedenou u kontaktu, příp. v šabloně v detailu odběratele.