Close

Poslední příspěvky

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…
Více zde

Videonávody

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…

Více zde

Nastavení upomínek

Zde si nastavíte způsob, jakým bude systém zákazníka automaticky informovat o neuhrazené platbě. Aby vše správně fungovalo, nezapomeňte u všech svých kontaktů v adresáři vyplnit e-mailovou adresu.

Systém umožňuje nastavení celkem tří upomínek. Volba, po kolika dnech před nebo po splatnosti budou upomínky odeslány, je zcela na vás.

V Nastavení přejděte na Faktury → Nastavení e-mailů + automatické upomínky.

V části Automatické upomínky klikněte na Mail s 1., 2. nebo 3. automatickou upomínkou, podle toho, kterou upomínku potřebujete nastavit.


Nastavení automatického odesílání

Nejprve vyberte, zda má být upozornění automaticky odesláno přímo odběrateli, pouze Vám, nebo nemá být odesíláno vůbec (varianta Neposílat).

Podle potřeby upravte titulek e-mailu a případně doplňte adresáty v kopii a skryté kopii. Pokud si do kopie nebo skryté kopie dáte svojí e-mailovou adresu, budete průběžně informováni o fakturách neuhrazených v termínu, nebo těch, kterým se blíží splatnost. Podle toho jakou lhůtu pro odeslání upomínky si nastavíte (viz bod 3.).

Můžete si zvolit, zda k e-mailu má být jako příloha připojen neuhrazený doklad ve formátu PDF či nikoliv. Zákazník si doklad může také zobrazit po kliknutí na odkaz, který je součástí e-mailu.


Lhůta pro odeslání upomínky

Pokud jste odesílání upomínek zapnuli, systém zákazníka na neuhrazenou platbu automaticky upozorní po uplynutí Vámi určeného počtu dnů po splatnosti dokladu. Termín odeslání upomínky zvolíte zadáním počtu dnů po splatnosti, kdy se má upomínka odeslat. Pokud zadáte záporné číslo (např. -1), upomínka bude odeslána jeden den před datem splatnosti.

POZOR! U dokladů, které jsou hrazeny dobírkou, se automatické upomínky nezasílají.

Text e-mailu a proměnné

Text e-mailu můžete upravit zcela libovolně. Proměnné v závorkách slouží k tomu, aby systém mohl automaticky vložit údaje týkající se příslušného neuhrazeného dokladu. Vysvětlivky k jednotlivým proměnným najdete v dolní části stránky.


Manuální odesílání upomínek

Upomínky můžete také odesílat manuálně (v detailu dokladu klikněte na tlačítko Poslat → Poslat upomínku).