Close

Poslední příspěvky

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…
Více zde

Videonávody

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…

Více zde

Kontrolní hlášení DPH

Dostupné pro tarif: Ideal, Profi

Podklady pro kontrolní hlášení DPH si můžete vygenerovat ve svém účtu ve Vyfakturuj a jednoduše je nahrát na portál Daňové správy. Jak soubor exportovat a nahrát se dočtete v podrobném návodu.

Pozn.: Do výstupů pro EPO jsou proto zatím zahrnuty pouze příjmy a nikoliv náklady. Tato funkcionalita bude doplněna do budoucna. Uvítáme také jakékoliv podněty k vylepšení – prosím zasílejte je na info@vyfakturuj.cz.

Do kontrolního hlášení se z exportovaného souboru automaticky doplní následující položky:

# A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

Do této části spadají faktury splňující následující podmínky:

  • ve výpočtu DPH je uvedeno, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost
  • ve faktuře je vyplněno DIČ odběratele
  • země odběratele je shodná se zemí dodavatele NEBO země odběratele není vyplněna

# A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit

  • automaticky se vyplní všechny faktury, jejichž celková částka je rovna nebo vyšší než 10 000 CZK včetně DPH

# A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000,- Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad

  • automaticky se vyplní součet všech faktur, jejichž celková částka je menší než 10 000 CZK včetně DPH

Potřebujete-li ve formuláři doplnit některé další položky, je možné to udělat ručně v online formuláři.

Pokud máte v rámci jednoho měsíce faktury bez DPH i s DPH (při změně na plátce nebo naopak), upravte podle potřeby importovaná data v online formuláři.