Close

Poslední příspěvky

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…
Více zde

Videonávody

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…

Více zde

Jak vyúčtovat zálohovou fakturu

Ke každé zálohové faktuře systém automaticky ihned po uhrazení vytvoří daňový nebo příjmový doklad, podle toho, zda jste nebo nejste plátce DPH. Povinnost vystavit doklad k přijaté platbě do 15 dnů od uhrazení vyplývá ze zákona.

Koncovou fakturu k uhrazeným zálohám je pak nutné vystavit ručně. Pro automatické předvyplnění uhrazených záloh použijte funkci „Vystavit koncovou fakturu“.

Upozornění: funkce zatím běží v Beta verzi. Pro jistotu proto doporučujeme důkladnou kontrolu vystavených koncových faktur.

Vyúčtování jedné zálohové faktury

V detailu uhrazené zálohové faktury klikněte na Menu → Vystavit koncovou fakturu.

Otevře se okno s novou fakturou, na které bude na prvním řádku uvedena celková fakturovaná částka (text „Fakturujeme Vám…“ si změňte podle potřeby) a na druhém řádku uhrazená záloha. Pokud je celková cena zakázky vyšší, než fakturovaná záloha, upravte částku podle skutečnosti.


Vyúčtování více záloh najednou

Pro vyúčtování více zálohových faktur můžete použít funkci hromadných operací. V seznamu faktur označte zálohy, které chcete vyúčtovat a zvolte možnost Vystavit koncovou fakturu. Klikněte na tlačítko Provést.

V novém okně se otevře koncová faktura, na které bude na prvním řádku uvedena celková fakturovaná částka a na dalších řádcích uhrazené zálohy. Pokud je celková cena zakázky vyšší, než fakturované zálohy, upravte částku podle skutečnosti.