Close

Poslední příspěvky

Chcete získávat nejnovější informace?

Výhody online fakturace

Obsah Bezpečnost na prvním místě Přístup odkudkoliv a kdykoliv Úspora času a peněz automatizací Jednoduchost a přívětivost Výstupy pro účetnictví (Pohoda, MoneyS3…) Vzhled, šab…
Více zde

Videonávody

Výhody online fakturace

Obsah Bezpečnost na prvním místě Přístup odkudkoliv a kdykoliv Úspora času a peněz automatizací Jednoduchost a přívětivost Výstupy pro účetnictví (Pohoda, MoneyS3…) Vzhled, šab…

Více zde

Graf a přehledy příjmů

Pomocí grafu a tabulek na úvodní stránce svého účtu ve Vyfakturuj získáte jasný přehled o příjmech vašeho podnikání nebo vaší firmy.

Video: Nové grafy a přehledy


Graf příjmů za poslední 3 roky

V grafu uvidíte svoje příjmy za aktuálně zvolený rok a dva roky předchozí.

Po najetí myší na konkrétní měsíc se zobrazí součty uhrazených a neuhrazených faktur. Tmavší a světlejší částí sloupce jsou odlišeny uhrazené a neuhrazené doklady.

Součty jsou kalkulovány vždy z prvního vystaveného dokladu. Pokud tedy dojde ke změně a např. upravíte fakturu vystavenou na základě uhrazené objednávky, je třeba odpovídajícím způsobem upravit i objednávku.

Faktury vystavené v cizích měnách jsou v přehledech přepočítávány na Kč kurzem, podle kterého byly vystaveny.

Na své příjmy se v grafu můžete podívat několika různými způsoby:

Porovnání po období

Zaškrtněte možnost Po období + Porovnání. Graf vám ukáže souhrn příjmů za jednotlivé měsíce. V každém měsíci uvidíte také porovnání výsledků za jednotlivé roky.


Porovnání – součet

Zaškrtněte možnost Součet + Porovnání. V grafu se zobrazí celkové příjmy od začátku roku do konce daného měsíce. Pro každý měsíc se opět zobrazují tři sloupce, abyste mohli porovnat výsledky daného měsíce v jednotlivých letech.


Timeline

Jak vaše příjmy utěšeně rostly v posledních 3 letech, uvidíte nejlépe na časové ose. Pro její zobrazení v grafu zaškrtněte možnosti Součet + Timeline.

Na růst vašeho podnikání v jednotlivých letech se můžete podívat po zaškrtnutí možností Po období + Timeline.


Příjmy bez DPH / s DPH

Plátci DPH si navíc mohou příjmy zobrazit bez nebo včetně DPH. Pokud jste neplátce DPH, tuto možnost v grafu neuvidíte.


Rychlý přehled

Příjmy v aktuálním roce jsou rozepsány po měsících v rychlém přehledu. Uvidíte zde součet dokladů vystavených v daném měsíci, kolik už z celkové částky bylo uhrazeno a kolik ještě zbývá uhradit. Určující je vždy datum vystavení faktury. Pro plátce DPH jsou čísla opět bez daně a s daní.


Přehled za posledních 12 plovoucích měsíců

V přehledu za posledních 12 plovoucích měsíců uvidíte součet vystavených a uhrazených dokladů vždy za rok zpět od konce měsíce uvedeného na začátku řádku. Určující je zde opět datum vystavení faktury.


Hlídání obratu pro neplátce DPH

Jste-li neplátce DPH, najdete v přehledech třetí tabulku, ve které se sčítají doklady uhrazené v posledních 12 kalendářních měsících. Tento přehled vám pomůže ohlídat, zda jste nepřekročili hranici 1 mil. Kč, která by pro vás znamenala povinnost registrovat se jako plátce DPH. Určující je zde datum přijetí platby.

V přehledu je zobrazen součet všech vašich dokladů. Jakmile se váš obrat začne blížit k 1 mil. Kč, doporučujeme se obrátit na vaši účetní a ověřit, zda případně splňujete i další podmínky pro registraci k plátcovství DPH či nikoliv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *